Oplysninger om privatliv

OPLYSNINGER OM PRIVATLIV

Generel information om vores datahåndtering

 

Diateknik beskytter dine personlige oplysninger. At give dine personlige oplysninger er afgørende for, at vi kan opfylde de ordrer, du afgiver. Diateknik håndterer kun de data, der er nødvendige for at give dig den mest komplette service, og også de data, som du har accepteret at administrere. På denne informationsside har vi samlet de vigtigste informationer, du behøver for at vide, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, så du kan danne dig et overblik over, hvordan vi håndterer dem.

For at forstå dette prospekt er det vigtigt at vide, hvad der tæller som personlige oplysninger. Personoplysninger er enhver information om dig, der er eller kan identificeres som en fysisk person. Sådanne personoplysninger omfatter dit navn, telefonnummer og fødselsdato.

 

1. DIATEKNIK ADMINISTRERER DINE PERSONLIGE DATA I FORBINDELSE MED DE DATAPROCESSER, DER ER OPLISTET HERI

 

1.1. Shopping på vores hjemmeside og relaterede tjenester

Her opbevarer vi blandt andet dine registreringsdata. Dette giver dig mulighed for at handle i Diateknik webshop, efter dit køb kan vi udstede en faktura til dig, for at adskille dig fra andre kunder. Baseret på disse data kan vi opfylde den kontrakt, der er indgået mellem os, fordi vi er en webbutik, og vi udfører din ordre med hjemmelevering. De oplysninger, du giver her, vil også blive brugt til at kontakte dig, for eksempel hvis vi gerne vil give dig oplysninger om din ordre.

 

1.2. Datahåndtering relateret til vores nyhedsbreve

Det er vigtigt for os, at hvis du finder det interessant, kan vi sende dig passende tilbud i form af en e-mail. Vi sender dig kun et nyhedsbrev, hvis du tilmelder dig det samtidig med, at du handler på Diateknik eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. Du skal dog være opmærksom på, at disse e-mails er til markedsføringsformål og inkluderer rabatter på Diatekniks aktuelle kampagner.

Ved at abonnere på nyhedsbrevet på www.diateknik.dk giver du personlige oplysninger, som er givet i lov CXII af 2011 om retten til selvbestemmelse af information og informationsfrihed. Europa-Parlamentets og Rådets 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 95/46 CVIII af 2001 om visse aspekter vedr. elektroniske handelstjenester og informationssamfundstjenester (i det følgende benævnt GDPR). (herefter: "Cirkulæreloven") og Lov XLVIII af 2008 om de grundlæggende betingelser og visse begrænsninger af økonomiske reklameaktiviteter. lov (herefter: "Grt. ”). I overensstemmelse med bestemmelserne i den henviste lovgivning informerer vi dig hermed om detaljerne i behandlingen af ​​dine personoplysninger og dine rettigheder i denne henseende.

 

1.3. Datahåndtering i forbindelse med konkurrencer og ønskelister

Vi har en tendens til at arrangere konkurrencer fra tid til anden. I den forbindelse skal vi kunne underrette vinderne og også kunne identificere vores vindere. Så vi fører journal over deltagerne i spillet og kontakter om nødvendigt vinderne. Hvis du accepterer at modtage nyhedsbrevet samtidig med at du udfylder en ønskeliste, sender vi dig et nyhedsbrev.

Du kan finde vores detaljerede oplysninger om præmiespillene i datahåndteringsoplysningerne, der er udarbejdet separat for hvert præmiespil.

 

1.4. Datahåndtering relateret til kundeservice og klagebehandling, håndhævelse af garanti

Diateknik driver kundeservice, så vi kan holde kontakten med vores kunder. Denne platform tjener også til at håndtere eventuelle kvalitetsklager. Du kan kontakte vores kundeservice på e-mail, post eller telefon.

Du kan finde vores detaljerede oplysninger i denne henseende i vores generelle privatlivspolitik på  linket nedenfor.

 

1.5. Profilering

På baggrund af dit samtykke laver vi profilering for at give dig tilbud, der er skræddersyet til dine behov, ønsker og interesser. Tilbud kan sendes via nyhedsbrev, e-mail eller på hjemmesiden. Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personlige data, der bruger personlige data til at evaluere eller forudsige visse personlige egenskaber hos en bruger (f.eks. karakteristika relateret til personlige præferencer, interesser, sundhed, adfærd, placering eller bevægelse).

 

1.6. Cookie håndtering

For en bekvem shoppingoplevelse bruger vi cookies til at levere indhold og sociale funktioner, til at analysere vores hjemmesidetrafik og til at annoncere. Du kan få adgang til vores cookiehåndteringsinformation på  linket nedenfor  .

 

2. HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG VEDRØRENDE BEHANDLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER?

Det er meget vigtigt for os at kunne informere dig ordentligt om dine persondata, og det er også vigtigt, at du er i stand til at udøve dine rettigheder i denne henseende korrekt. Vi har samlet, hvilke datastyringsrettigheder du har.

 

2.1. Retten til information og adgang til de behandlede personoplysninger

Som involveret i behandlingen af ​​personoplysninger har du ret til at modtage tilbagemelding fra os om, hvorvidt behandlingen af ​​dine personoplysninger er i gang hos os, og hvis den er i gang, har du ogsåret til at fåadgang til persondata og relaterede oplysninger. Sådanne oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, formålet med den databehandling, vi udfører, de kategorier af personoplysninger, som vi videregiver dine personoplysninger til, og den påtænkte periode, i hvilken dine personoplysninger vil blive opbevaret.

 

2.2. Ret til berigtigelse

Efter anmodning har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet. I den forbindelse har du også ret til at supplere dine ufuldstændige personoplysninger.

 

2.3. Ret til at slette eller glemme

Hvis nogen af ​​grundene, der er anført her, er gældende, har du ret til at fåslettet dine personlige data uden forsinkelse efter din anmodning. Disse årsager er som følger:

(a) personoplysninger er ikke længere nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;

(b) den registrerede trækker sit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage, og der er intet andet juridisk grundlag for behandlingen;

(c) den registrerede gør indsigelse mod behandlingen, og der er ingen tvingende legitim grund til behandlingen, eller hvis behandlingen vil være forbundet med en direkte erhvervelse;

(d) personoplysninger er blevet behandlet ulovligt;

(e) personoplysninger skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivningen, der gælder for den dataansvarlige;

(f) personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med levering af informationssamfundstjenester.

 

2.4. Ret til at begrænse databehandling

Hvis nogen af ​​de grunde, der er anført her, er gældende, har du ret til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger pådin anmodning. Disse årsager er som følger:

a) den registrerede bestrider nøjagtigheden af ​​personoplysningerne, i hvilket tilfælde begrænsningen gælder i en periode, der giver den registrerede mulighed for at verificere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne

(b) behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af oplysningerne og i stedet anmoder om, at deres brug begrænses;

c) Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på databehandling, men den registrerede anmoder om dem for at indgive, håndhæve eller beskytte retskrav; besættelse

d) den registrerede har gjort indsigelse mod databehandlingen i forbindelse med databehandlingen af ​​den dataansvarlige baseret påden offentlige interesse eller en legitim interesse; i såfald gælder begrænsningen, sålænge det er fastslået, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes legitime grunde.

Hvor behandlingen er underlagt begrænsninger som angivet ovenfor, må sådanne personoplysninger kun indhentes med dit samtykke eller med det formål at indgive, håndhæve eller beskytte juridiske krav eller beskytte rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person eller i vigtige offentlige interesser. Unionen eller en medlemsstat at behandle.

 

2.5. Ret til dataportabilitet:

Du er også berettiget til at modtage og overføre de personoplysninger, vi behandler om dig, i en struktureret, udbredt, maskinlæsbar form eller til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden vores hindring. Det kan du gøre, hvis databehandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt, og databehandlingen sker på en automatiseret måde.

Du har også mulighed for direkte transmission.

 

2.6. Ret til at protestere

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger af årsager relateret til din egen situation, hvis behandlingen er baseret påen legitim interesse i for eksempel Diateknik. I den forbindelse vil vi dog gerne gøre dig opmærksom på, at hvis du forbyder eller anmoder om ophør af databehandlingen, vil vi muligvis ikke være i stand til at betjene dig ordentligt.

 

2.7. Fortrydelsesret

Du har naturligvis til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage baseret på dit samtykke. På baggrund af dette, hvis du fx har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan du til enhver tid anmode om, at vi ikke længere sender dig et nyhedsbrev.

 

3. HVILKE SKRIDT HAR VI TAGET FOR AT BESKYTTE DINE PERSONOPLYSNINGER?

Diateknik bruger state-of-the-art hardware- og softwareløsninger til at holde dine data sikre. Disse state-of-the-art systemer beskytter dine data mod uautoriseret adgang, ændring, transmission, videregivelse, sletning eller ødelæggelse. Dine personoplysninger må kun videregives til de dataansvarlige og dataansvarlige og vores medarbejdere, der er angivet i vores politikker. Af sikkerhedsmæssige årsager bruger vi firewalls, virus- og indtrængningsbeskyttelse og adgangskodebeskyttelse, og i nogle tilfælde bruger vi kryptering.

 

4. PROCEDURE VEDRØRENDE UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER BESKREVET OVENFOR

Diateknik vil informere dig uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder inden for en måned (30 dage) efter modtagelsen af ​​din anmodning, om den handling, du har truffet som svar pådin anmodning om at udøve rettighederne i dette prospekt eller det officielle prospekt. Hvis din ansøgning er for kompleks, eller du modtager et stort antal ansøgninger på én gang, kan denne frist eventuelt forlænges med yderligere to måneder.

Vi giver dig disse oplysninger og oplysninger gratis.

Hvis du har spørgsmål eller anmodninger vedrørende dine personlige data og datahåndtering gemt i systemet, bedes du sende dem til    e-mailadressen kontakt@diateknik.dk Bemærk venligst, at vi kun er i stand til at give oplysninger eller træffe foranstaltninger vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger i din bedste interesse, hvis du har fremlagt et troværdigt bevis pådin identitet. 

 

5. DATABEHANDLER

Vi holder fortroligheden af ​​dine personlige oplysninger med højeste respekt for dig som person. Det er dog vigtigt at vide, at for at opfylde kontrakten bruger vi Databehandlere i overensstemmelse med gældende lovgivning og med dit samtykke. Sådanne processorer omfatter, men er ikke begrænset til:

  • kurertjenester
  • operatøren af ​​corporate governance-systemet
  • webstedsoperatør
  • revisionsfirma
  • Diateknik medarbejdere

Databehandlere træffer ikke uafhængige beslutninger, og vi overvåger dem konstant for at sikre, at dine personlige oplysninger er sikre.

Vi lægger dog vægt på, at vi aldrig sælger eller bytter dine personlige oplysninger.

 


6. DATA ADMINISTRERET

 

Ved tilmelding til nyhedsbrev:

 

Grundlæggende information: e-mailadresse

 

Dit datastyringssystem gemmer også samtykke til direkte markedsføringsforespørgsler, analytiske data relateret til abonnement og afmelding, afsendelse, levering og åbning af beskeder (f.eks. dato og tidspunkt for begivenheder, computerens IP-adresse, årsag til manglende levering).
 

7. COOKIE HÅNDTERING

 

For en bekvem shoppingoplevelse bruger vi cookies til at levere indhold og sociale funktioner, til at analysere vores hjemmesidetrafik og til at annoncere. Du kan få adgang til vores cookiehåndteringsinformation på nedenstående link.

 

 

8. DATABESKYTTELSESMIDLER

Hvis du har spørgsmål om dette prospekt, bedes du sende en e-mail til os på  kontakt@diateknik.dk  , og vores Privacy Officer vil besvare dine spørgsmål.